791 130 884impulssi.mprzybysz@gmail.com Wrocław
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna obejmuje m. in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i stymulująco-usprawniające oraz wszelkie inne działania specjalistyczne, których celem jest wywołanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej.
Jej celem jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka.
Dzięki stymulowaniu i usprawnianiu rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka i wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach, można zniwelować trudności, przyczyny i objawy niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalne konsekwencje.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jest to rodzaj terapii pedagogicznej . Są to zajęcia skierowane do dzieci, które mają problem z uczeniem się. Mają na celu wspomóc je w opanowaniu określonych umiejętności i przyswojeniu konkretnej wiedzy. Jest to szczególnie ważne w przypadku, kiedy deficyty w opanowaniu pewnych umiejętności nie pozwalają na prawidłowy rozwój dziecka. Wspomagają również rozwój umysłowy, społeczny i emocjonalny.