791 130 884impulssi.mprzybysz@gmail.com Wrocław
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Terapia Ręki

Co to jest terapia ręki?

Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań, które poprawiają jej funkcjonowanie i doskonalą ruchy precyzyjne, w tym także przygotowanie ręki do jednej z najważniejszych funkcji jaką jest pisanie. Terapia ręki to ćwiczenia gimnastyczne całego ciała prowadzące do stabilizacji centralnej i swobodnej, prawidłowej pracy kończyn.

Ręce uważa się za najcenniejsze narzędzie poznania, dzięki nim początkowo poznajemy świat i nabywamy nowych umiejętności. Rola ręki, jest również wyraźnie widoczna w obszarze samoobsługi, komunikacji, w nauce i oczywiście w zabawie.

Mechanizm działania ręki jest bardzo skomplikowany, a jego działanie jest uzależnione od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym.

Ręce pracują w połączeniu z tułowiem, wzrokiem, słuchem, dotykiem, bez wpływu nie pozostaje również funkcjonowanie emocjonalne. Dlatego też, terapia ręki czerpie z wielu dziedzin, m.in. z integracji sensorycznej, pedagogiki, psychologii, fizjoterapii, neurologii, terapii pedagogicznej, arteterapii itp..

 

Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Ćwiczenia zawsze dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka.

Terapię ręki można prowadzić indywidualnie lub połączyć z terapią integracji sensorycznej.

 

 

Dla kogo terapia?

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

 • zaburzenia napięcia obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone),
 • nieprawidłową postawę ciała,
 • problemy z czynnościami samoobsługi (picie z kubka, zapinanie guzików),
 • problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny),
 • problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie),
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej,
 • problem z koordynacją ruchową.
 • trudności w planowaniu ruchowym,
 • problemy z koordynacją pracy obu rąk,

Cele terapii?

 • poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej,
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki,
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców,
 • doskonalenie umiejętności chwytu pisarskiego,
 • praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi,
 • wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy,
 • poprawa koncentracji podczas zajęć stolikowych